.

James Yap: I never cheated on Kris

>> Monday, January 18, 2010

James Yap said:

"Hindi naman totoo 'yon, hindi naman totoo. Siyempre lumalabas na naman ngayon na babae ko 'yon. Hindi ko naman mabi-blame si Kris na mag-react ng ganoon. May karapatan naman si Kris na mag-react ng ganoon dahil asawa niya ako," Yap said.

“I’ve never cheated on Kris,” insisted James. “I have never been unfaithful. Ang ganda na ng wife ko, bakit hahanap pa ako ng iba?”
That's nice, but it's not because Kris is beautiful that James should be faithful but because of his commitment to the marriage.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...